0 (0 Reviews)
From: ฿33,900.00
0
(0 review)
Inquiry
Duration

5 days 4 nights

Tour Type

Daily Tour

Group Size

1 person

Languages

___

About this tour

วันที่ 1

เดินทางสู่เฉิงตู - ดูโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เดินทางจากกรุงเทพสู่เฉิงตู - ชมงิ๊วเปลี่ยนหน้ากาก

นั่งเครื่อง บินการบินไทย ไฟล์ท TG618 – เข้าสู่เฉิงตู และทานอาหารเย็น หลังจากนั้นเดินทางไปชมโชว์งิ๊วเปลี่ยนหน้ากากมีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี การแสดงนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) การแสดงนี้ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันการแสดงโชว์งิ๊วเปลี่ยนหน้ากากเป็นการแสดงที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญเป็นอย่างมากนักแสดงจะต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้สามารถเปลี่ยนหน้ากากได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เทคนิคที่ใช้ในการแสดงนี้มีหลายแบบ เช่น การใช้มือ การใช้เท้า และการใช้ผ้า เป็นต้น

วันที่ 2

เที่ยวเขาสี่ดารุณี - เยี่ยมชมหุบเขาซวงเฉียวโกว

เยี่ยมชมเขาซื่อกูเหนียง

ตื่นเช้าสบาย ๆ ทานอาหารเช้าของโรงแรมให้เต็มอิ่ม ก่อนเตรียมออกเดินทางไปยังอุทธยาน ซื่อกู่เหนียงซาน หรือที่รู้จักกัน อีกชื่อว่าเขาสี่ดรุณี หุบเขาที่สวยงามจนได้ฉายาว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนมังกร ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะได้เทียวที่นี่เต็มวัน ได้สัมผัสจุดชมวิวทางธรรมชาติที่สวยงามตลอดการเดินทางวันที่ 2 ของการท่องเที่ยวในทริปนี้

เขาซื่อกู่เหนียง (四姑娘山) หรือภูเขาสี่ดรุณี ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตอาบา มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ห่างจากเมืองเฉิงตูไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 200 กิโลเมตร ประกอบด้วยยอดเขาสูง 4 ยอด เรียงตัวยาวจากเหนือลงใต้ ได้แก่ ยอดเขาเยาเม่ยเฟิง (幺妹峰) สูง 6,250 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดและโดดเด่นที่สุด

ยอดเขาเฉาเฟิง (草峰) สูง 5,664 เมตร, ยอดเขาเสี่ยวเม่ยเฟิง (小妹峰) สูง 5,454 เมตร, ยอดเขาต้าเม่ยเฟิง (大妹 峰) สูง 5,355 เมตร ซึ่งในทริปนี้นักท่องเที่ยวทุกคนก็จะได้มีโอกาสได้เห็นทุกเขาที่กล่าวมาหมดเลย 

เขาซื่อกู่เหนียงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 2014 ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยา และความสวยงามของธรรมชาติ ภูเขาแห่งนี้มียอดเขาสูงชัน เรียงตัวเป็นแนวยาวทอดผ่านทุ่งหญ้าและป่าไม้นานาพันธุ์ บนยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดปี ทัศนียภาพโดยรอบจึงสวยงามตระการตาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับ นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของเทือกเขาหิมาลัย กิจกรรมยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยม ทำเมื่อมาเยือนเขาแห่งนี้ ได้แก่ การเดินป่า ปีนเขา ชมวิวทิวทัศน์ และเยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่าทิเบต

หุบเขาซวงเฉียวโกว

หุบเขาซวงเฉียวโกว (双桥沟) หรือหุบเขาสองสะพาน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานภูเขาสี่ดรุณี มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นหุบเขาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งนี้เนื่องจากมีเส้นทางเดินป่าที่สะดวกสบายและ วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

หุบเขาซวงเฉียวโกวทอดตัวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ประกอบด้วยสะพานไม้สองสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำซวงเฉียว (双桥 河) สะพานแรกสร้างด้วยไม้สัก เรียกว่า “สะพานไม้จันทน์” (香樟桥) และสะพานที่สองสร้างด้วยไม้สน เรียกว่า “สะพานไม้สน” (松树桥) เส้นทางเดินป่าในหุบเขาซวงเฉียวโกวมีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมทิวทัศน์ของภูเขา แม่น้ำ และหมู่บ้านชนเผ่าทิเบตตามเส้นทางได้ ตลอดเส้นทาง มีจุดชมวิวที่สวยงามหลายจุด เช่น จุดชมวิวเจดีย์ทิเบต (藏族白塔) จุดชมวิวน้ำตกซวงเฉียว (双桥瀑布) จุดชมวิวยอดเขาเยาเม่ยเฟิง (幺妹峰)

วันที่ 3

เที่ยวหมู่บ้านธิเบตเจี่ยจวี - ป่าหินดำ - วัดมู่หยา - วัดถ่ากง

หมู่บ้านธิเบต เจี่ยจวี

ตื่นเช้าสบาย ๆ ทานข้าวเช้าที่โรงแรมให้เรียบร้อยแล้วเดินทางไปยังหมู่บ้านธิเบต เจี่ยจวี (甲居藏寨) หรือหมู่บ้านร้อยหลัง เป็นหมู่บ้านชนเผ่าทิเบตที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตอาบา มณฑลเสฉวน ประเทศจีน หมู่บ้าน แห่งนี้ตั้งอยู่บน
ภูเขาข่าพ่าหม่า (卡帕玛山) ในระดับความสูงประมาณ 2,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ล้อมรอบ ด้วยภูเขาหิมะและป่าไม้นานาพันธุ์

หมู่บ้านเจี่ยจวีเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี หมู่บ้านแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบทิเบตดั้งเดิม บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างด้วยหินและดินเผา หลังคาทรงกรวย ประดับด้วยธงธงชาติทิเบตและธงรูปพระโพธิสัตว์กวนอิม หมู่บ้านแห่งนี้มีบรรยากาศเงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม

หมู่บ้านเจี่ยจวีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่าทิเบต กิจกรรมยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำเมื่อมาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้ ได้แก่ การเดินชมหมู่บ้าน เยี่ยมชมวัดวาอาราม ชมการแสดงพื้นบ้าน และชิมอาหารทิเบต

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในหมู่บ้านเจี่ยจวี ได้แก่ หอคอยโบราณ (古碉楼) อันเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านเจี่ยจวี หอคอยเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหอสังเกตการณ์และจุดชมวิว หอคอยโบราณบางแห่งมีอายุกว่า 1,000 ปี วัดเจียจวี (甲 居寺) วัดพุทธศาสนาที่สำคัญของหมู่บ้านสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และอื่น ๆ อีกมากมาย

ป่าหินดำเฉิงตู

ป่าหินดำเฉิงตู (墨石公园) หรืออุทยานหินดำ ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตอาบา มณฑลเสฉวน ห่างจากเมืองถ่ากงไปทางเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของมณฑลเสฉวน อุทยานแห่งนี้มีหินแกรนิตสีดำขนาดใหญ่จำนวนมาก เรียงตัวกันเป็นแนวยาวตามไหล่เขา หินเหล่านี้เกิดจากการทับถมของตะกอนหินเป็นเวลาหลายล้านปี ทำให้มีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันไป

ป่าหินดำเฉิงตูเกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำเป็นเวลานาน หินเหล่านี้มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไป บางก้อนมีรูปร่างแปลกตาคล้ายสัตว์ หรือสิ่งของต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นชมป่าหินได้อย่างเพลิดเพลิน ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ป่าหินดำเฉิงตูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติและธรณีวิทยานักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับความสวยงามของป่าหินและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และธรณีวิทยาของป่าหินได้อย่างแท้จริง

วัดมู่หย่า

เดินทางไปเยี่ยมชม วัดมู่หยา (Mu’er Temple) หรือวัดเจดีย์ทองมู่หยา ตั้งอยู่ในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นวัดพุทธนิกายมหายานที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644)

วัดมู่หยาตั้งอยู่บนยอดเขาเจ๋อโต ภูเขาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน ได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 2000

วัดมู่หยาประกอบด้วยเจดีย์ทองมู่หยา (Mu’er Golden Pagoda) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองเฉิงตู เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง สูง 40 เมตร ฐานเจดีย์เป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม ประดับด้วยลวดลาย แกะสลักที่สวยงาม

นอกจากเจดีย์ทองมู่หยาแล้ว วัดมู่หยายังมีสิ่งก่อสร้างทางศาสนาอื่นๆ เช่น พระอุโบสถ ศาลา วิหาร และห้องโถงต่างๆ อีกด้วยวัดมู่หยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความงดงามทางสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ของจีน กิจกรรมยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำเมื่อมาเยือนวัดมู่หยา ได้แก่ ชมความงดงาม ของเจดีย์ทองมู่หยา เยี่ยมชมสิ่งก่อสร้างทางศาสนาอื่นๆ และชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเฉิงตู

วัดถ่ากง
ทุ่งหญ้าถ่ากง

เยี่ยมชม วัดถ่ากง (塔公寺) วัดพุทธนิกายลามะที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยพระลามะชื่อจามเปิล อันดับที่ 1 ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมแบบทิเบตที่สวยงาม ประกอบด้วยพระวิหาร เจดีย์ และพระพุทธรูปมากมายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวสามารถมาชมความงามของสถาปัตยกรรม สักการะพระพุทธรูป และสัมผัสวัฒนธรรมทิเบตได้ที่นี่ อีกทั้งวัดยังถูกล้อมรอบไปด้วยวิวธรรมชาติของทุ่งหญ้าถ่ากงรอบ ๆ ถ่ายรูปออกมาได้อลังการสวยงามมาก ๆ

วันที่ 4

จุดชมวิวเขาเจ๋อโต๋ซาน - ถนนคนเดินชุนชีลู่

จุดชมวิวเขาเจ๋อโตชาน

ตื่นเช้าเตรียมตัวออกเดินทาง ทานอาหารเช้าอย่างเต็มอิ่มที่โรงแรม ก่อนออกเดินทางไปยังเขา เจ๋อโตชาน หรือเขาเจ๋อโต ตั้งอยู่ในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นภูเขาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน ได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 2000

เจ๋อโตชานมียอดเขาสูง 3,099 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเฉิงตู ภูเขาแห่งนี้มีจุดชมวิวที่สวยงามหลายจุด เช่น จุดชมวิวเจดีย์เจ๋อโต (เจดีย์เจ๋อโตตั้งอยู่บนยอดเขาเจ๋อโต เป็นเจดีย์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองเฉิงตู) จุดชมวิว เมืองเฉิงตู (มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเฉิงตูได้แบบ 360 องศา) และจุดชมวิวหมู่บ้านชนเผ่าทิเบต

เจ๋อโตชานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมของจีน กิจกรรมยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำเมื่อมาเยือนเจ๋อโตชาน ได้แก่ การเดินป่า ชมวิวทิวทัศน์ และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ถนนคนเดินชุนชีลู่

เดินทางต่อไปยัง ถนนคนเดินชุนชีลู่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของเฉิงตู ถนนสายนี้ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิงต่างๆ

ถนนชุนชีลู่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นสินค้า
มากมายบนถนนสายนี้ ตั้งแต่สินค้าแบรนด์เนมไปจนถึงสินค้าพื้นเมืองของจีนนักท่องเที่ยวยังสามารถเพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศจากทั่วทุกมุมโลก และสัมผัสกับบรรยากาศคึกคักยามค่ำคืนบนถนนสายนี้

วันที่ 5

เที่ยวถนนคนเดินจิงลี่ - เดินทางกลับกรุงเทพ

เดินเที่ยวถนนคนเดินจินลี่

นอนตื่นสบาย ๆ วันสุดท้ายของทริป ทานอาหารเช้าโรงแรมให้เต็มที่ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปยัง ถนนคนเดินจิงหลี่ เพื่อช้อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้าน  

ถนนคนเดินจินหลี่ (Jinli Ancient Street) เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตู บริเวณริมแม่น้ำเหอฝู (Hefu River) ถนนคนเดินจินหลี่มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี 

ถนนสายนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของเมืองเฉิงตูในอดีต ถนนสายนี้ได้รับการบูรณะใหม่ในปี พ.ศ. 2542 และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเฉิงตู มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิงต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นสินค้ามากมายบนถนนสายนี้ตั้งแต่สินค้าพื้นเมืองของจีนไปจนถึงสินค้าสมัยใหม่มากมาย ถือว่าเดินที่นี่ได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปบ้านทุกคนแน่นอนครับ

pgy7654t8iHWLktfZv3C-o
Jinli-Pedestrian-Street-002

Tour's Location

Reviews

0/5
Not Rated
(0 Reviews)
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
0 reviews on this Tour - Showing 1 to 0

Write a review

From: ฿33,900.00
0 (0 Reviews)

Owner

Rejoining Travel Team

Member Since 2021

Information Contact

Email

Line @Rejoining มี @ ด้วยครับ

error: